Maatregelen Covid-19 bij start van het scoutsjaar 2020

Goed nieuws! We mogen in september starten met onze scoutswerking. De leiding is al druk bezig geweest om alles zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat jullie zonen elke zondag kunnen komen ravotten bij de scouts.

Door covid-19 is het nog steeds noodzakelijk om onze scoutsactiviteit aan te passen zodat dit voor iedereen zo veilig mogelijk verloopt. 

We starten het scoutsjaar in de code Geel. Bij deze code horen de volgende maatregelen:

Wie mag meedoen of meegaan?  

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.  Zo mogen zieke leden en leiding niet deelnemen aan de activiteiten, personen die behoren tot de risicogroep kunnen deelnemen mits toestemming of als de conditie onder controle is. Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan.

De voorwaarden: 
Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 

  • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. 
    We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt in deze situatie.

Contactbubbels 

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De leiders maken bubbels van ongeveer 50 deelnemers. Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.  

  • Binnen Alowis werken we met 2 verschillende bubbels. 
  • Tot bubbel 1 behoren de kapoenen, de welpen en hun leiding. 
  • Bubbel 2 zijn de jongverkenners, verkenners en hun leiding
  • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol. We vragen jullie dus om in het begin en op het einde van de vergadering, wanneer jullie jullie zoon komen afzetten en ophalen, een mondmasker op te zetten. We vragen ook om het terrein niet te betreden en te wachten aan de straatkant op voldoende afstand van andere ouders. 
  • Om het  praktisch voor ons mogelijk te maken, zal bubbel 2 (jongverkenners en verkenners) op een ander uur starten dan bubbel 1 (kapoenen en welpen). Voor de kapoenen en welpen verandert er niets aan het startuur. Hieronder een duidelijk overzicht van wie wanneer wordt verwacht op het lokaal. Dit zal de komende weken steeds zo verlopen. 


Bubbel 1: 
Kapoenen: start 14u, einde 17u
Welpen: start 14u, einde 17u

Bubbel 2: 
Jongverkenners: start 14u30, einde 17u30
Verkenners: start 14u30, einde 17u30

Voor de jins zal dit van afhankelijke zijn van week tot week. We houden de jins en de ouders wekelijks op de hoogte.  

Hoe zit dat met hygiëne?  
Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig. Is je zoon ziek dan vragen we om hem niet naar de scoutsvergadering te laten komen. 

Er wordt ons aangeraden om zo veel mogelijk buiten te spelen, iets wat wij sowieso al het liefste doen. Maar denk zeker aan gepaste kledij bij regenweer.

We vragen aan jongverkenners en verkenners om steeds een mondmasker op te zetten bij het toekomen op het terrein.

Stel dat de code geel of de maatregelen tijdens het scoutsjaar veranderen, dan houden wij jullie zeker op de hoogte. 

Welke maatregelen bij welke kleurencodes hoort kunnen jullie ook steeds nalezen op: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar 

Bij vragen kunnen jullie steeds de takleiding aanspreken via telefoon of mail. De groepsleiding kan u steeds bereiken via het mail adres scouts_alowis@hotmail.com , via de facebook pagina of via onze telefoon nummers. 

Niels De Wolf (0497/16.19.07)

Servaas Van Huylenbroeck (0495/37.50.49)

Ewout Van Huylenbroeck (0471/38.02.71)

Comments are closed.